En officiel energimærkning viser, om jeres bolig har et lavt nok energiforbrug

I alle lande har man en fælles ambition om at motivere besparelser på energi samt formindske CO2-udledningen. Af den grund har de ansvarlige politikere udtænkt en fælles energimærkning. Endvidere er energimærkning af alle typer af bygninger blevet gjort til en nødvendighed. I det tilfælde at man som bygningsejer har behov for at få udarbejdet en obligatorisk energimærkning, er det i det fleste tilfælde klogest at indhente flere tilbud fra en ingeniørvirksomhed, der er specialiserede ift. energimærkning af ejendomstyper som parcelhuse, flerfamiliehuse foruden service og kontorbygninger.

Adskillige af landets kommuner er imidlertid særdeles engagerede i relation til klimaudfordringerne. Som følge heraf har de fleste kommuner indført en praksis med, at den nye energimærkning er en forudsætning før det er muligt at få blåstemplet en færdigmelding af en familiebolig. Det indebærer i praksis, at I er tvunget til at få lavet en energimærkning, i det øjeblik at isoleringen er på plads eller eventuelt lige før den er anlagt uanset, om I skal i gang med at en ny bygning eller, om I planlægger en tilbygning.

Den endelige energimærkning bliver udført som en gennemgang af bygningens isolering såvel som varmeanlæg og munder ud i en rapport med eventuelle forbedringsforslag, der som udgangspunkt kan kombineres med en termografering, der påviser eventuelle utætheder i boligen. Når din ægtefælle og dig har fået energimærket en bygning, får I desuden en en samlet karakter på en overordnet energiskala, der er en indikation af, hvor energivenligt samt optimalt isoleret der er på baggrund af det beregnede varmeforbrug.

På skalaen, der bruges til energimærkning af bygninger, anvendes A som karakter til bygninger, der opfylder de skærpede krav i det nyeste bygningsreglement, mens karakteren C og ned til G anvendes til ejendomme med et energiforbrug, der er højere end gennemsnittet. Er bygningen bygget i perioden fra 2006 og frem til 2010 er karakteren B påkrævet. Såfremt din familie og dig er indehavere af en ejendom med karakteren A som energimærkning, har I til enhver tid en mulighed for helt selv at vælge energiforsyning til huset. Som følge deraf er der sund fornuft og god økonomi i at have fokus på, at jeres hus får så god en karakter i forbindelse med energimærkningen som muligt.