Månedsarkiv: november 2015

Outplacement forløb er optimalt for såvel virksomhed som ansatte

Som daglig leder i en mindre organisations regnskabsafdeling, var jeg for nogle måneder siden i den pressede situation at være tvunget til at opsige tre medarbejdere i min stab. I den forbindelse besluttede vi os for at tilbyde et et omfattende outplacement forløb for de fyrede medarbejdere. Dermed så vi nemlig en mulighed for at hjælpe dem videre med karrieren. Det mente vi, at vi i det mindste kunne gøre, eftersom vi reelt var særdeles tilfredse med det arbejde, som de gjorde. Som en følge af krisen var vi i firmaet dog tvunget til at skære ned.

Den mest centrale fordel ved at give de fyrede medarbejdere i virksomheden et outplacement forløb har været, at vi selv i opsigelsesperioden har haft nogle arbejdsomme såvel som smilende ansatte. Desuden har outplacement forløbene for de medarbejdere, som blev afskediget medført, at afdelingens øvrige ansatte hurtigere har tilpasset sig den nye fordeling af opgaverne ifm. nedskæringerne. Outplacement viste sig som følge deraf at blive en måde at bevise, at vi bærer et ansvar for vores medarbejdere og sikre fundamentet for en fredelig gennemførsel i en meget vanskelig situation.

For de medarbejdere, der blev ramt af fyring, har outplacement forløbet også været en stor hjælp. Undervejs i perioden efter deres fyring har de alle haft glæde af at få vejledning fra outplacement konsulent fra et vikarbureau som ikke kun har hjulpet dem med at udarbejde en god ansøgning og resumé til jobopslag, som matcher deres kompetencer. Outplacement vejlederen har derudover også tilbudt en effektiv rådgivning, der har sikret, at de ansatte fik en hjælpende hånd til at kortlægge deres jobmæssige kompetencer samt potentielle muligheder i deres arbejdsliv. Derfor har de fået mod på at lede efter et nyt arbejde.

Er du tvunget til at føre en fyringsrunde i din organisation ud i livet, eller er I måske nødt til at sige farvel til en enkelt medarbejder i virksomheden? Uagtet årsagen til afskedigelserne og størrelsen af en eventuel fyringsrunde, er et forløb ved en kompetent outplacement konsulent for samtlige af de pågældende medarbejdere en fordelagtig investering for såvel organisationen som de ansatte, som blev afskediget. Set i lyset af de positive erfaringer fra min egen organisation, vil jeg derfor råde til, at man som udgangspunkt vælger at bruge penge på outplacement forløb, såfremt man er nødt til at opsige personale.

Såfremt du selv blevet fyret, og oplever du, at det er svært at se, hvordan du sikrer et udfordrende job? Så bør du også undersøge om der er en chance for, at arbejdspladsen er villig til at hjælpe dig videre ved at betale for, at du får et outplacement sparringsforløb. I det øjemed kan din tillidsrepræsentant måske give dig en hjælpende hånd med at få tilføjet en aftale om outplacement i fratrædelsesaftalen. På den måde sikrer du nemlig et enestående udgangspunkt for at bruge opsigelsen konstruktivt og sætte nogle andre individuelle ambitioner for dit arbejdsliv.